slider3-3-KICKS

تمام جزئیات درایو خود را با نمایشگر اطلاعات دیجیتال جدید و ابتکاری سفارشی کنید. از شناسه تماس گیرنده گرفته تا هشدارهای ایمنی موجود، همیشه اطلاعاتی را که می خواهید در یک نگاه روی صفحه شفاف و تمام رنگی خواهید داشت.

slider3-2-KICKS

با Android Auto، می‌توانید در حالی که فقط از صدایتان استفاده می‌کنید، چشم‌هایتان را روی جاده و دست‌هایتان را روی فرمان نگهدارید.

slider3-1-KICKS

هر آن چیزی که میخواهید از Siri بپرسید تا کیکس در دسترس شما قرار دهد.
به راحتی گوشی iPhone® خود را متصل کرده و از دنیای اپل لذت ببرید.