slider-8-5-Magnite

با کیسه های هوای استاندارد دوگانه برای ایمنی راننده و سرنشین، ایمن و ایمن بمانید.

slider-8-4-Magnite

برای جلوگیری از چرخش چرخ در زمین های لغزنده و شل، همیشه شرایط سخت را با حداکثر کشش کنترل کنید.

slider-8-3-Magnite

این SUV که به کنترل دینامیکی خودرو (VDC) مجهز شده است، کنترل فوری در زمین‌های سخت، جاده‌های ناهموار و پیچ‌های تیز را به دست می‌آورد و با خیال راحت پیشروی می‌کند.

slider-8-2-Magnite

جاده ای پر از شگفتی ها با دو سیستم ایمنی بصری در نیسان مگنیت – ABS و EBD هرگز نمی تواند یک تهدید باشد.

slider-8-1-Magnite

نبردهای سربالایی را فراموش کنید. با استفاده از دستیار استارت قابل اعتماد نیسان مگنیت در سراشیبی، بدون ترس از عقب نشینی، با ثبات و استوار رانندگی کنید.