slider4-4-sunny

ما امروز بیش از هر زمان دیگری چیزهای دیگری را روی خود حمل می کنیم و به همین دلیل است که فکر زیادی برای ذخیره سازی هوشمند شده است. چه تلفن شما باشد چه بطری آب، مکانی برای آن وجود دارد.

slider4-3-sunny

هنگامی که به فضای بیشتری برای بار نیاز دارید، صندوق عقب بزرگ فضای زیادی را برای انجام کار فراهم می کند. حتی بهتر؟ اکنون دارای یک دهانه پایین تر و گسترده تر برای دسترسی آسان تر است.

slider4-2-sunny

صندلی‌های عقب تاشو با تقسیم‌بندی 60/40 موجود به شما امکان می‌دهند در حالی که یک مسافر همچنان سرنشین است، مقداری دنده اضافه کنید.

slider4-1-sunny

با فضای پنج نفره دراز کنید و از فضاهای ذخیره سازی هوشمندانه فراوان لذت ببرید.