slider-4-5-x-trail

با جعبه نظم دهنده ای که به شما امکان می‌دهد فضا را کاملا جداسازی کنید ، بیش از آنچیزی که فکر می‌کنید میتوانید بارهایتان جاسازی نمایید.

slider-4-4-x-trail

باربند را روی سقف نصب و بار بیشتری را با خود حمل نمایید.

slider-4-3-x-trail

صفحات محافظ نورانی برجسته با نوشته X-TRAIL

slider-4-2-x-trail

کمک به محافظت از اطراف خودرو علاوه بر ایجاد وقار و زیبایی

slider-4-1-x-trail

پکیج روشنایی طراحی شده روی جلو پنجره ، جلوه جذابتر و ابهت بیشتری را به نمایش میگذارد.