NISSAN X-TRAIL

فراتر از معمولی NISSAN X-TRAIL امنیت تحرک هوشمند نیسان دارای ProPilot تکنولوژی فراتر از معمولی NISSAN X-TRAIL امنیت تحرک هوشمند نیسان دارای ProPilot تکنولوژی این کراس اوور شهری ممتاز هیچ سازشی بین طراحی و ماجراجویی ندارد . یک خودروی 7 نفره با DNA و سراسر نوآوری هیجان انگیز قیمت ها و مشخصات ویژگی های بیرونی […]